Conditiile de interconectare cu reteaua Intersat

 

Conform Deciziei ANRCTI nr.631/2008, compania Intersat S.R.L a fost desemnata ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe in propria retea publica de telefonie.

Furnizarea serviciilor de interconectare, inclusiv a serviciilor asociate, se face pe baza unui acord comercial de interconectare incheiat intre Intersat S.R.L. si operatorii de retele publice sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care beneficiaza de dreptul de a se interconecta si care solicita acest lucru in termenii prevazuti de legea 591/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in art. 8 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 12 si art. 13 din Ordonanta de Guvern 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata, cu modificari si completari prin Legea 527/2002.

Serviciile de interconectare si cele asociate interconectarii oferite de Intersat S.R.L. sunt urmatoarele:

 1. Servicii de voce:
  – servicii de originare;
  – servicii de terminare;
  – servicii de tranzit acces;
  – la numere non-geografice;
 2. Servicii de date:
  – linii închiriate;
 3. Servicii de colocare;

Pâna la data de 30 iunie 2009, tariful asociat serviciului de terminare a apelurilor în re?eaua Intersat este de 1,15 eurocenti/minut, exclusiv TVA.

Începând cu data de 1 iulie 2009, tariful asociat serviciului de terminare a apelurilor în re?eaua Intersat este de 0,97 eurocenti/minut, exclusiv TVA.

Tarife asociate serviciului de implementare si utilizarea a capacitatii de interconectare:

Serviciu Tarif EUR*
Aplicare tarif
Tip tarif
Deschiderea unui nou punct de acces (POA) 750 per POA Fix
Instalarea unui nou punct de acces (POA) 1 port 2 Mbps 500 per 2Mbps Fix
Chirie Port de Acces 70 per POA 2 Mbps Fix
Reconfigurare/Reorganizare/Dezinstalare 400 per POA Fix

* Tarifele nu con?in TVA;

Tarifele asociate serviciilor de linii închiriate în vederea interconectarii în locatia Intersat – Mun. Constanta, Bdul. Tomis nr 79-81:

Serviciu Tarif EUR* Aplicare tarif Tip tarif
Taxa de activare linie inchiriata pe distanta scurta (<50 km) 1500 per 2 Mbps Fix
Taxa de instalare/dezinstalare/reconfigurare port 2 Mbps 350 per 2 Mbps Fix
Linii închiriate pe distante scurte (<50km) 400 per 2 Mbps Lunar
Linii închiriate pe distante scurte (<50km) în locatia unei terte parti (NxData, Ines) 290 per 2 Mbps Lunar
Linii închiriate pe distante lungi (>50 km)** 15 per km si per 2 Mbps Lunar

* Tarifele nu contin TVA!
** Serviciul de linii inchiriate in vederea asigurarii legaturii de interconectare este disponibil doar in masura in care poate fi oferit de catre Intersat S.R.L. Tarifele liniilor inchiriate se pot modifica de catre Intersat S.R.L. in functie de solutia tehnica identificata si vor fi comunicate in prealabil operatorului solicitant.

Tarifele serviciului de „Implementare si utilizare a capacitatii de interconectare” si tarifele asociate serviciului „Linii inchiriate pentru interconectare” se vor aplica ponderat, in functie de volumele de trafic schimbate intre parti, conform formulei:

Sp = St * TO / Ttotal

Unde:

Sp = suma de plata lunara facturata de catre Intersat S.R.L. pentru serviciile asociate interconectarii;
St = suma tarifelor lunare pentru serviiciile asociate interconectarii;
TO = traficul de abonat generat in reteaua Operator si terminat in reteaua Intersat;
Ttotal = total trafic de abonat schimbat intre Parti (suma dintre traficul terminat de Operator in reteaua Intersat si traficul terminat de Intersat in reteaua Operator);
TO / Ttotal = ponderea traficului terminat de Operator in reteaua Intersat in traficul de abonat total schimbat intre parti;

Aceasta formula se va aplica începând cu momentul în care: Ttotal > 75000 min/luna.

În cazul în care Ttotal < 75000 min/luna, Operatorul va pltti întreaga suma.

Comutatorul unde se realizeaza interconectarea: Mun. Constanta, Bdul. Tomis nr. 79-81.

Locatiile unde se poate realiza interconectarea:

Nume Adresa
ITSCT Mun. Constanta, Bdul. Tomis nr 79-81

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati Depertamentul de Interconectare: (+40)0241-480000 sau prin e-mail la office@www.intersat.srl

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.