Urm?toarele set?ri se aplic? pentru configurarea serviciilor de e-mail furnizate de Intersat care sunt accesate folosind programe e-mail de tipul Outlook ExpressMozilla Thunderbird etc.:

 

Setare Valoare
Server mail.intersat-telecom.ro
Tip server primire IMAP sau POP3[1]
Port IMAP
  • Normal: 143
  • Criptare SSL/TLS: 993
Port POP3
  • Normal: 110
  • Criptare SSL/TLS: 995
Tip server trimitere SMTP
Port SMTP
  • Normal: 587 sau 25
  • Criptare SSL/TLS: 465
Utilizator
Numele complet al c?su?ei de e-mail, incluzând domeniul, de forma eu@firmamea.ro
Parola Parola ce v-a fost furnizat?
Securitate Criptare SSL/TLS sau nici una[2]
Autentificare sigur? Nu este suportat? decât cu SSL/TLS[3]
Autentificare
Obligatorie atât pentru primire cât ?i pentru trimitere

Note:

 

[1] – Pentru o compara?ie între IMAP ?i POP3 accesa?i articolul Întreb?ri frecvente \ G?zduire e-mail \ Diferen?a între IMAP ?i POP3.
[2] – Este recomandat? folosirea cript?rii SSL/TLS pentru a nu permite ter?ilor interceptarea con?inutului mesajelor ?i a datelor de autentificare.
[3] – Pentru o autentificare sigur? care nu poate fi interceptat? se recomand? folosirea cript?rii SSL/TLS care cripteaz? în plus ?i con?inutul mesajelor.

Email