Pentru g?zduirea domeniilor de c?tre Intersat urm?toarele servere DNS trebuiesc înregistrate la Top Level Domain corespunz?tor:

  • ns1.intersat-telecom.ro
    ns2.intersat-telecom.ro

Serverele de DNS folosite în re?eaua Intersat sunt urm?toarele:

  • 89.35.128.2
  • 89.46.130.107